Condoleance teksten christelijk

Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat een dierbare van je is overleden. Je wilt dan graag de nabestaande een hart onder de riem steken. Dit je kun je doen met een condoleance kaartje. Hieronder vind je mooiste condoleance teksten voor iemand die christelijk is.

Maak hieronder je keuze en bekijk de teksten & kaartjes:

Tekst

* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz

Christenen geloven in de hemel. Dat is een heel mooi geloof. Christen putten heel veel kracht uit het geloof.

Condoleance teksten christelijk
(Bron: Greetz.nl)

Bekijk de christelijke condoleance teksten hieronder:

 • Tekst Condoleance christelijk 1:

En ziet, Ik ben met ulieden
al de dagen tot de voleinding der wereld.
Amen

 • Tekst Condoleance christelijk 2:

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

 • Tekst Condoleance christelijk 3:

God is ons een Toevlucht en Sterkte.
Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën

 • Tekst Condoleance christelijk 4:

Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg:
Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand.

Veel sterkte kaart
(Bron: Greetz.nl)
 • Tekst Condoleance christelijk 5:

De mensen van voorbij,
worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.

 • Tekst Condoleance christelijk 6:

Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

 • Tekst Condoleance christelijk 7:

Waar God van houdt, neemt hij vroeg tot Zich.

 • Tekst Condoleance christelijk 8:

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

 • Tekst Condoleance christelijk 9:

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

Condoleance kaart christelijk
(Bron: Greetz.nl)
 • Tekst Condoleance christelijk 10:

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5:7

 • Tekst Condoleance christelijk 11:

Wend U tot mij, en wees mij genadig.
Psalm 25:16a

 • Tekst Condoleance christelijk 12:

Ik, Ik ben het, Die u troost.
Jesaja 51:12a

 • Tekst Condoleance christelijk 13:

Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten.
Jozua 1:5b

 • Tekst Condoleance christelijk 14:

Vrees niet, want Ik ben met u.
Jesjaja 43:5a

 • Tekst Condoleance christelijk 15:

God is ons een Toevlucht en Sterkte.
Psalm 46:2

Sterkte kaartje
(Bron: Greetz.nl)

Hierboven vind je de mooiste christelijke condoleance teksten die je kunt gebruiken voor als je de nabestaande van een overledene een hart onder de riem wilt steken. Sommige mensen kunnen niet op de juiste woorden komen dus die laten maar niks van zich horen. Gebruik deze zinnen hierboven, de nabestaande hebben daar echt steun aan. Voor meer sterkte wensen verwijzen wij je graag naar de website Sterkte.nl.

Gecondoleerd met het verdrietige verlies
(Bron: Greetz)

Meer teksten:

Correcties, vragen en opmerkingen kunnen per e-mail toegezonden worden. Heb je zelf een tekst gevonden of bedacht wat thuis kan horen op deze pagina? Vul dan hieronder het formulier in.

Last updated: woensdag 29 april 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *